Úvod › Montáž oken - co sledovat během montáže oken?

Montáž oken

Montáž oken s lešením

Co sledovat během montáže oken?

Jsou nějaké časté chyby, které lze odhalit již při montáži? Co při takovém zjištění dělat? Jak montážní dělníky kontrolovat?

Dobrá montáž je polovina úspěchu

Pouze správně zabudované okno Vám bude skutečně sloužit. Při montáži můžete vidět vše, co je posléze zednickými pracemi zakryto, proto právě probíhající montáž představuje pro reklamaci ten nejvhodnější čas. Po montáži jsou již stopy případné nekvalitní práce zahlazeny. Co tedy sledovat?

Montážní norma

V roce 2014 vešla v platnost montážní norma ČSN 74 6077, která zcela přesně uvádí postup a parametry, které by měly být při výměně oken bezezbytku dodrženy. Tato norma specifikuje připojovací spáru, přesnost zabudování okna do stavebního otvoru, možné způsoby kotvení i požadavky na montážní materiály jako jsou pásky a pěny. Problémy jsou však dva. První: tato norma není běžně přístupná, je nutné si ji koupit u vydavatele za pár set korun. Ovšem pro laiky bez dostatečného technického vzdělání nemusí být tato norma zcela srozumitelná. Druhý a větší problém je, že tato norma je v praxi zcela běžně obcházena. Jak víte, o cenu jde vždy až na prvním místě, takže většina lidí při podepisování smlouvy (text malými písmeny, který nikdo nečte) souhlasí s tím, že montáž oken proběhne bez zohlednění těchto zásad a parametrů (např.: „nesouhlasím s parotěsným provedením připojovací spáry“ atd.), což práci vždy zlevní.

Montážní norma řeší především:

Jak začít?

Nemáme prostor detailně montážní normu představovat, ale jako úvod k tomu, co tato norma při montáži oken vlastně vyžaduje, můžete využít několik zajímavých zdrojů: pěkný PDF článek z Dřevařského magazínu, video prezentaci Ing. Roman Šnajdra na YouTube, případně web společnosti Illbruck (dodavatel těsnících materiálů), oddíl „Kvalitní montáž“ na MontazOkna.cz.

Stavební dozor

U větších zakázek se jistě vyplatí mít nezávislý stavební dozor, který vše ohlídá. Takový dozor ovšem něco stojí a pokud doma vyměňujete tři okna, patrně za něj raději ušetříte. Ovšem i tehdy má smysl nastudovat si alespoň základní principy správné montáže, případně požádat někoho zkušeného z okolí, jestli by se na montáž nepřišel spolu s Vámi „podívat“. Upřímně, i přítomnost při montáži může mít podstatný psychologický vliv na řemeslníky, aby svoji práci dělali důkladněji než v případě, kdy jim nikdo takříkajíc „nestojí za zády“.

Tip: zeptejte se Vašeho dodavatele, zda je montážní norma ČSN 74 6077 součástí jeho vlastního montážní předpisu pro řemeslníky.

Co když to podle normy nejde?

Jak moc dodržování montážní normy vyžadovat třeba při rekonstrukci starších cihlových domů? Montáž oken by podle ní trvala v některých případech i více dní místo obvyklého jednoho. Měl by na tomto dražším a náročnějším postupu běžný zákazník trvat?

Pokud si na YouTube pustíte instruktážní videa s heslem „montáž plastových oken“, zjistíte, že dobrá polovina z nich uvedenou normu nesplňuje, byť vše vypadá profesionálně a ve výsledku krásně. Pokud Vám dodavatel bude tvrdit, že montážní normu nelze ve Vašem případě dodržet, určitě mu nevěřte. Vždy je to jen otázka času a peněz. Tedy například, zda se vyplatí mnohdy pracná a drahá zednická příprava otvorů pro nová okna, protože po vybourání starých oken jednoduše vypadaly okolní cihly a vnikly velké nerovnosti, takže nové okno nejde okamžitě namontovat tak, aby splňovalo normu.

Skutečná výjimka

Faktickou výjimkou, kdy nemá smysl montáž oken podle normy vyžadovat, mohou být skutečně zcela ojedinělé případy, kdy je dům v žalostném stavu a navíc bez vidiny zlepšení. Řekněme stará zděná chalupa, která již prošla dvěma povodněmi, je vlhká, nezateplená a většinu roku také neobývaná. Ovšem ruku na srdce, jistě nečtete tento text proto, abyste měnili okna právě v takovém neperspektivním objektu.