Úvod › Plastová okna

Plastová okna

Dítě u plastových oken

Firmy

Výhody

Nevýhody

Z čeho se plastová okna vyrábí

První plastová okna se objevila přibližně v 70. letech dvacátého století. Tato okna se vyráběla z měkčeného PVC (polyvinylchloridu), tzn. umělé hmoty, která obsahuje navíc změkčovadlo. Problém prvních plastových oken spočíval v tom, že změkčovadla používaná při jejich výrobě postupně vyprchávala a docházelo tak v poměrně krátkém čase ke změně jejich vlastností k horšímu (ztráta pružnosti, odolnosti atd.) Při změnách venkovních teplot pak okna trpěla často mechanickými poruchami.

Nová plastová okna jsou vyráběna také z PVC ovšem bez změkčovadel vytlačováním (extruzí). Vstupním materiálem je granulované PVC. Tato surovina je pomocí teploty a tlaku roztavena strojem a vytlačena do výsledného tvaru, kterým je tzv. profil (dlouhý plastový hranol). Profily jsou posléze ve výrobně oken nařezány na požadovanou délku a jsou z nich sestaveny rámy i samotná okna.

Vstupní materiál pro výrobu oken (PVC granulát) je zcela zásadní, resp. od jeho kvality velkou měrou odvisí i životnost celého plastového okna. Recyklované plasty mohu mít horší vlastnosti a odolnost (například záleží na tom, zda byl daný plast recyklován vícenásobně), proto lze doporučit spíše okna z "prvoplastu" (tedy nerecyklovaného materiálu).