Úvod › Smlouva na nová plastová okna

Smlouva na nová plastová okna

Podpis smlouvy na nová plastová okna

Na co si dát pozor při podpisu smlouvy?

Těšíte se na úžasný hřejivý pocit, který Vám v zimě nová plastová okna přinesou? Vidíte Vaše dosud zkřehlé a nemotorné prsty, jak již svižně mačkají klávesy dálkového ovládání nebo klávesnice notebooku stejně jako by hrály třeba Beethovenovu sonátu? Dejte však pozor, aby tato radostná předtucha nebyla vystřídána nezadržitelným třesem v rukách, ovšem tentokrát nikoli již z důvodu chladu, ale protože zjistíte, že Vaše smlouva na nová plastová okna je nevýhodný či dokonce zcela bezcenný cár papíru.

Níže Vám poskytneme několik základních rad, na co se před podpisem smlouvy zaměřit, aby Vaše nová plastová okna přinesla skutečnou kýženou harmonii do Vašeho hnízdečka, kde nyní možná již nějakou tou skulinou mezi stébly nepříjemně táhne.

Nezbytné formality

Smlouva, patrně bude nadepsána jako „SMLOUVA O DÍLO“, musí obsahovat správné a úplné firemní údaje a Váš kontakt. Zkontrolujte si údaje dodavatele podle Obchodního rejstříku (IČO, DIČ, bankovní spojení, atd.) zda souhlasí a zda je uvedený bankovní účet skutečně tím oficiálním firemním.

Kdo okna vyrábí? Kdo okna montuje? Kdo za ně ručí?

Ze smlouvy musí být patrné, zda dodavatel je i výrobcem oken nebo zda se jedná „jen“ o autorizovaného prodejce – v tom případě si u výrobce můžete zkontrolovat i onu „autorizaci“ výrobce zastupovat.

Před podpisem smlouvy byste také měli vědět, jestli montáž oken provádí sám prodejce nebo jiná externí firma. Konečně, ze smlouvy by mělo být zřejmé, u koho budete uplatňovat reklamaci, pokud dojde k potížím s plastovými okny nebo jejich zabudováním (u výrobce nebo u dodavatele). I nová plastová okna se bohužel mohou zaseknout, zkroutit, rosit atd. Máte ve smlouvě zaručen i bezplatný servis oken (seřízení oken je čas od času totiž nezbytné) po dobu záruky nebo budete každý výjezd technika platit?

Termíny

Ověřte, zda je ve smlouvě uvedeno, kdy budou nová plastová okna skutečně vyrobena a kde a kdy budou montována (obvykle „Doba plnění“ a také „Místo a způsob plnění“). V neposlední řadě také kdy za ně máte uhradit zálohu i zbývající doplatek ceny („Lhůty a způsob placení“).

Záruka

Zákazník musí být detailně seznámen se zárukami. Každá součást oken má obvykle samostatně uvedenu rozdílnou lhůtu, ve které je možné uplatnit reklamaci (kovové součásti – tzv. „kování“, plastové rámy, zednické a stavební práce, doplňky jako žaluzie, rolety, sítě – někdy 2 roky, jindy 5 či 10 let atd.)

Záloha, platba, sankce

Při objednání nových plastových oken je dobrým zvykem dávat přibližně 50% zálohu před jejich zhotovením. Záloha ve výši 100% ceny by ve Vás měla způsobovat spíše pochybnosti (vypadáte skutečně tak nesolventně? Jakou bude mít dodavatel motivaci okna dodat, když má vše zaplaceno předem?). Zkontrolujte si, jaké sankce (obvykle oddíl „Majetkové sankce“) smlouva stanovuje Vám, když včas nedoplatíte po montáži plnou cenu oken, a jaké sankce hrozí dodavateli, když Vám okna i přes uhrazenou zálohu v termínu nedodá (obvyklá je např. smluvní pokuta ve výši 0,05% za každý den prodlení).

Provedení dle normy ČSN 746077

Mnoho firem se brání montáži oken podle platné normy ČSN 746077. Jednoduše proto, že nezbytné technologie navyšují cenu ve srovnání s konkurencí. Ujistěte se tedy, zda je montáž v souladu s normou ve smlouvě zakotvena nebo zda třeba „nevědomky“ podepisujete její nedodržení.

Příklad takového znění: Objednatel svým podpisem potvrzuje, že byl dostatečně informován o výhodách řešení připojovací spáry mezi oknem a ostěním dle normy ČSN 746077 a rizicích, která mohou vzniknout v případě, že nebude nainstalován. Přesto však jeho montáž odmítl …

Napojení dveří a oken

Napojení a kotvení oken a dveří do okolí (zdi, podlahy) je velmi důležité. Nesprávnou montáží může snadno dojít k poškození zdiva nebo podlah (např. zatékání z terasy, zatékání pod práh dveří, pod parapet atp.) a ztrátě záruky na tyto části od jiných dodavatelů (např. „podlahářská“ firma). Nechejte si proto vysvětlit, jak je ve smlouvě ošetřeno napojení oken a dveří během montáže.

Za co přebíráte odpovědnost Vy a za co dodavatel? Musíte okolí oken nějakým způsobem připravit Vy nebo se o to postará dodavatel? Jak se budou řešit případné problémy zjištěné přímo na místě (např. špaleta po vybourání starých dřevěných oken neumožňuje okamžitou montáž nových plastových, jak se původně předpokládalo atp.)? Jakým způsobem bude zednicky zapraveno ostění? Budete si muset po zednících uklidit a vymalovat nebo firma zajistí i tuto maličkost?

Závěrečná kontrola objednávky

Před podpisem smlouvy si ještě jednou pečlivě prostudujte soupis jednotlivých oken (rozměry, materiál, způsob otvírání atd.), jestli skutečně odpovídá tomu, co jste poptávali.

Musíte skutečně dobře rozumět všemu, co je ve smlouvě uvedeno. Pokud něčemu nerozumíte, nebojte se požadovat vysvětlení, co která část smlouvy vlastně znamená. Je lepší vypadat jako zbytečný puntičkářský „šťoural“ než být na konci zaskočen vlastní neznalostí nebo lehkovážností. V sázce je přece jen mnoho desítek či dokonce i stovek tisíc korun.

Podepisujete to, co jste četli?

Pokud si chcete být jisti, že podepisujete smlouvu, kterou jste dříve obdrželi třeba e-mailem, není nic jednoduššího, než podepsat právě tu, kterou si sami vytisknete – ať Vám dodavatel pošle poslední finální verzi. Případně můžete alespoň zkontrolovat určité pasáže, zda se shodují, nebo dát vytištěné listy přes sebe proti světlu, zda jednotlivé věty „lícují“ přesně 1:1 s tím, co máte v ruce vytištěno z e-mailu Vy a co přinesl na papíře dodavatel oken.

Originál pro Vás

Vždy si ponechejte jeden originál smlouvy!

Ostatně, obvykle bývá ve smlouvě rovněž uvedeno přímo znění: Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích – po jednom pro každou smluvní stranu, oba výtisky mají stejnou platnost.