Úvod › Turbošrouby nebo kotvy? Výhody a nevýhody kotvení oken

Turbošrouby nebo kotvy? Výhody a nevýhody kotvení oken

Turbošrouby a pásové kotvy před montáží oken

Turbošrouby a kotvy

Při montáži okna je zcela zásadní jeho uchycení neboli „kotvení“ do zdi. Nejrozšířenější jsou dva způsoby a to pomocí samozávrtných okenních šroubů (tzv. turbošroubů s průměrem úctyhodných 7,5mm, případně obdobně velkých šroubů s hmoždinkou tzv. rámových hmoždinek) nebo pásových kotev (malých plíšků, které se jen mechanicky přichytí za rám okna). Zatímco turbošrouby prochází přímo rámem (při instalaci okna je nutné rám provrtat, což mnohým zákazníkům vadí), kotvy nechávají rám okna takříkajíc „bez poskvrny“. U obou variant kotvení tak existuje mnoho názorů pro a proti. Pojďme se tedy stručně podívat na nejčastější otázky, které jsou s kotvami a turbošrouby spojeny.

Krabice s turbošrouby

Po provrtání rámu turbošroubem dojde ke zhoršení tepelně izolačních parametrů oken? Jsou takové obavy na místě?

Nejsou. Teplo může unikat z místnosti směrem zevnitř ven lépe v případě, že mu v tom napomáhá tzv. tepelný most. Když si představíte turbošroub, který rámem okna do okolního zdiva proniká zcela kolmo na směr tepelného toku, nemůže se takový most vytvořit. Naopak pásové kotvy jsou instalovány podélně (tedy ve směru zevnitř ven), takže při nesprávné montáži mohou v malé míře tepelný most vytvářet. Ovšem platí to i pro turbošrouby – pokud při nesprávné montáži turbošroub projde již existujícím tepelným mostem ve stěně, může jeho negativní efekt ztráty tepla dále podpořit. Shrnuto – při správné montáži nemusí mít zákazník obavy, že by jeden či druhý způsob jakkoli zhoršoval tepelně izolační parametry oken. Na obě technologie existují totiž normované a ověřené postupy.

Níže dva ilustrační obrázky turbošroubu v plastovém okně. Pod nimi dva obrázky pásové kotvy v plastovém okně.

Turbošroub v plastovém okně

Turbošroub v plastovém okně

Pásová kotva v plastovém okně

Pásová kotva v plastovém okně

Uchytí turbošrouby okno pevněji než pásové kotvy?

Na tuto široce položenou otázku je potřeba odpovědět postupně. Záleží totiž předně na tom, jaký je materiál stěny, například: Plná cihla je dobrá pro použití turbošroubu. U dutinové cihly lze aplikovat turbošroub, pokud je dodržen správný postup vrtání (např. ne příklepovou vrtačkou) a v případě plynosilikátové tvárnice (Ytong) turbošrouby nejsou vhodné, protože zničí vnitřní strukturu materiálu – zde je tedy potřeba spoléhat na pásové kotvy s hmoždinkou. Správné a tedy dostatečně pevné uchycení (ukotvení) rovněž souvisí s velikostí připojovací spáry kolem rámu okna. V případě, že je připojovací spára příliš velká (např. více jak 4 cm, což ani nepovoluje příslušná norma) pak je zřejmé, že pásová kotva ani turbošroub nemůže okno dostatečně pevně „držet“. Síla větru, pokus o vloupání nebo otřesy způsobené běžnou manipulací pak mohou snadno způsobit ohnutí turbošroubů nebo kotev. Vzhledem k tomu, že kotvy jsou výrazně tenčí než turbošrouby, jsou také měně odolné při snášení extrémních sil a namáhání tlakem. Ovšem to se bavíme o krajních případech. Stále platí, pokud je okno namontováno správně a v souladu s příslušnou normou, není pro uživatele velký rozdíl mezi jedním nebo druhým způsobem uchycení.

Mohou být turbošrouby všude?

Na spodní straně rámu okna je potřeba se jim vyhnout jednoduše z toho důvodu, že by skrz ně mohlo do stěny (konstrukce) zatékat. Pokud jsou zde turbošorouby použity, pak je potřeba jejich hlavičky pečlivě utěsnit, aby nemohly přenášet vlhkost. Rozhodně je však lepší na spodní straně rámu spoléhat na pásové kotvy. V některých plastových rámech jsou díry pro turbošrouby již předvrtány, aby byly montážní práce usnadněny.

Jsou lepší turbošrouby nebo pásové kotvy na straně, kde svítí slunce a materiál okna více „pracuje“?

Tepelná roztažnost oken je důležitá, a proto turbošrouby ani kotvy nesmí být blíže jak 15 cm od okrajů (rohů) rámu. Záleží tedy hlavně na tom, aby okno bylo uchyceno na správných místech, které mu dovolí vyrovnávat změny (malé „kroucení“ či „natahování“) tvaru. Instalace oken se proto opět řídí normou, která zaručuje správné ukotvení.

K čemu vlastně slouží kotvení okna a zdeformují turbošrouby okenní rám při montáži?

Při nesprávné montáži je samozřejmě možné, aby se okno zdeformovalo, ale při správném postupu se opět není čeho bát. Okno stojí celou svoji vahou na podložkách ve spodní části rámu a kotvení by jej nemělo ani roztahovat, ani stahovat, ani nést jeho váhu. Okno by nemělo na kotvení ani viset. Účelem kotvení je stabilizovat okno ve směru zepředu–dozadu (laicky řečeno: „aby nevypadlo ven či dovnitř“). Mnohým zákazníkům se však může zdát, pokud v místě zavrtaného turbošroubu vidí mírně prohnutý plast, že se deformuje celý rám. Důležitá je však ocelová výztuž, která v plastových oknech není vidět (je uvnitř pod plastem). Ideálně lze tedy turbošroub do okna umístit tak, aby větší dírou prošel až k samotné výztuži, díra se posléze zaslepí a turbošorub není vůbec vidět, což vypadá esteticky rozhodně lépe. Jinak se na hlavičky turbošroubů také umisťují krytky v barvě oken, které celkový dojem zlepšují. Případně mohou mít turbošrouby i hlavičku přímo v barvě okna.

Takže závěrem: je lepší turbošroub nebo pásová kotva?

Volbu je vždy v prvé řadě provést podle materiálu stěny, do kterého se okno instaluje, jak jsme si již řekli výše. Pokud lze však použít oba druhy kotvení, rozhodně není třeba se turbošroubů bát, naopak. Jejich předností je šířka 7,5 mm, která zabezpečuje vysokou odolnost při namáhání tlakem (pásová kotva je naproti tomu jen tenký plech a lze ji ohnout pouhou rukou).