Úvod › Reklamace oken a odstraňování vad - závěrečná kontrola, předání a reklamace

Reklamace oken a odstraňování vad

Otevřené okno

Odstraňování vad

Převzetí díla a podpis protokolu – co kontrolovat po montáži, při předání oken dodavatelem?

Při převzetí díla a podpisu předávacího protokolu je dobré udělat základní kontrolu všech oken. V tuto chvíli se totiž nejedná ještě o skutečnou reklamaci, ale o seznam nalezených vad a nedostatků, které musí dodavatel odstranit.

Pokud při předávání oken po montáži zjistíte některé nedostatky, je potřeba je všechny podrobně zanést do předávacího protokolu včetně termínu, do kdy budou odstraněny. Předávací protokol je posléze Vaše jediná obrana v případě, že se jedná o zjevné vady, se kterými okna přejímáte. Poté proběhne tzv. „odstraňování vad“ ze strany dodavatele, což stále ještě není proces reklamace, ale součást dodávky.

Reklamace oken

Záruční lhůta, po níž je možné okna reklamovat, je vždy uvedena ve smlouvě. Obvykle několik let po dodání můžete reklamovat vady, které se nově vyskytnou. Nejčastěji jde o srážení vody na vnitřní straně skla (rosení v prostoru mezi skly, která přestala být vzduchotěsná), špatnou funkci kování (okna ani po seřízení odborníkem není možné bez problémů zavřít, protože se „zkroutila“ nebo se kování „zaseklo“), případně problémy s těsněním (okna přestala doléhat a „táhne“).